Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по правни въпроси
26/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по правни въпроси

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по правни въпроси се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Алтимир Емилов Адамов, Анна Василева Александрова, Данаил Димитров Кирилов, Десислава Вълчева Атанасова, Димитър Николов Лазаров, Кирил Боянов Калфин, Свилен Филипов Иванов, Мая Божидарова Манолова, Филип Стефанов Попов, Чавдар Георгиев Георгиев, Четин Хюсеин Казак, Хамид Бари Хамид, Митхат Сабри Метин, Петър Владиславов Славов, Димитър Андреев Делчев, Христиан Радев Митев, Емил Димитров Симеонов, Явор Илиев Хайтов, Явор Божилов Нотев, Росица Йорданова Янакиева-Костадинова.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Данаил Димитров Кирилов;

Заместник-председатели: Десислава Вълчева Атанасова, Мая Божидарова Манолова, Четин Хюсеин Казак.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8417