Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
26/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 5 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Александър Руменов Ненков, Добромир Проданов Проданов, Здравко Димитров Димитров, Николай Нанков Нанков, Петя Цветанова Аврамова, Румен Иванов Иванов, Цвета Вълчева Караянчева, Дора Илиева Янкова, Кирчо Георгиев Карагьозов, Радослав Любчов Стойчев, Рамадан Байрам Аталай, Ахмед Реджебов Ахмедов, Ердинч Исмаил Хайрула, Найден Маринов Зеленогорски, Костадин Иванов Марков, Славчо Стоев Атанасов, Мартин Стоянов Иванов, Николай Веселинов Александров, Иван Славов Иванов.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Найден Маринов Зеленогорски;

Заместник-председатели: Николай Нанков Нанков, Дора Илиева Янкова, Мартин Стоянов Иванов.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8418