Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по отбрана
26/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по отбрана

 Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 7 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по отбрана се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Валентин Иванов Радев, Владимир Цветанов Тошев, Нено Христов Влайков, Пламен Иванов Манушев, Стоян Димитров Тонев, Христо Георгиев Гаджев, Цветомир Цвятков Михов, Ангел Петров Найденов, Атанас Зафиров Зафиров, Димитър Спасов Димитров, Янко Александров Янков, Рушен Мехмед Риза, Мустафа Фахри Ахмед, Петър Владиславов Славов, Корман Якубов Исмаилов, Красимир Дончев Каракачанов, Милен Василев Михов, Кънчо Янев Филипов, Илиан Сашов Тодоров, Михо Димитров Михов.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Михо Димитров Михов;

Заместник-председатели: Валентин Иванов Радев, Димитър Спасов Димитров, Янко Александров Янков.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8448