Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
26/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 12 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Георги Иванов Андонов, Добромир Проданов Проданов, Здравко Димитров Димитров, Иван Стоев Чолаков, Кирил Андонов Котев, Петър Христов Беков, Стефани Михнева Михайлова, Георги Страхилов Свиленски, Стоян Михайлов Мирчев, Радослав Любчов Стойчев, Мариана Василева Георгиева-Бенчева, Александър Христов Методиев, Джейхан Хасанов Ибрямов, Димитър Григоров Шишков, Вили Младенов Лилков, Атанас Славчев Стоянов, Борислав Сабинов Иглев, Иван Тодоров Димитров, Борислав Михайлов Борисов.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Борислав Михайлов Борисов;

Заместник-председател: Иван Стоев Чолаков.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8421