Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по околната среда и водите
26/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по околната среда и водите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 14 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по околната среда и водите се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Димитър Крумов Танев, Живко Иванов Мартинов, Иван Стефанов Вълков, Корнелия Добрева Маринова, Свилен Филипов Иванов, Силвия Анастасова Хубенова, Станислав Стоянов Иванов, Георги Тодоров Божинов, Манол Трифонов Генов, Чавдар Георгиев Георгиев, Джевдет Ибрям Чакъров, Ерджан Себайтин Ебатин, Дурхан Мехмед Мустафа, Борислав Любенов Великов, Вили Младенов Лилков, Борис Янков Ячев, Атанас Славчев Стоянов, Христо Георгиев Тодоров, Любомир Владимиров Владимиров, Иван Костадинов Станков.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Станислав Стоянов Иванов;

Заместник-председатели: Свилен Филипов Иванов, Джевдет Ибрям Чакъров, Борис Янков Ячев.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8423