Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
26/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 15 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Атанас Иванов Ташков, Галя Симеонова Георгиева, Иван Стефанов Вълков, Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева, Павел Алексеев Христов, Станислав Стоянов Иванов, Цветомир Цвят­ков Михов, Георги Стоянов Кадиев, Георги Страхилов Свиленски, Димитър Ангелов Горов, Камен Костов Костадинов, Дурхан Мехмед Мустафа, Айдоан Муталиб Али, Гроздан Спасов Караджов, Настимир Ананиев Ананиев, Искрен Василев Веселинов, Петър Иванов Петров, Миглена Дойкова Александрова, Петър Георгиев Кадиев.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Гроздан Спасов Караджов;

Заместник-председатели: Иван Стефанов Вълков, Камен Костов Костадинов, Петър Иванов Петров.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8424