Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по културата и медиите
26/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по културата имедиите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 16 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по културата и медиите се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Вяра Михайлова Церовска, Десислава Йорданова Костадинова-Гушева, Кирил Добрев Добрев, Красимир Любомиров Велчев, Красимира Пенева Анастасова, Лъчезар Богомилов Иванов, Светлана Ангелова Найденова, Стефан Ламбов Данаилов, Мариана Радева Бояджиева, Михаил Райков Миков, Хюсеин Хасан Хафъзов, Салиха Хакиф Емин, Ерджан Себайтин Ебатин, Борислав Райчов Миланов, Иван Кирилов Иванов, Полина Кръстева Карастоянова, Славчо Пенчев Бинев, Росен Петров Петров, Станислав Тодоров Станилов, Петър Георгиев Кадиев.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Славчо Пенчев Бинев;

Заместник-председатели: Кирил Добрев Добрев, Борислав Райчов Миланов, Петър Георгиев Кадиев.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8425