Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
26/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 17 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 3 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център и 1 нечленуващ в парламентарната група народен представител.

2. Избира за членове на комисията: Даниела Анастасова Дариткова-Проданова, Менда Кирилова Стоянова, Милена Цветанова Дамянова, Нели Рускова Петрова, Снежана Георгиева Дукова, Теодора Радкова Георгиева, Кирил Николаев Добрев, Добрин Ненов Данев, Георги Чавдаров Анастасов, Илия Янков Илиев, Шабанали Ахмед Дурмуш, Невин Халил Хасан, Бойка Грозева Маринска, Борислав Райчов Миланов, Борис Борисов Станимиров, Велизар Пенков Енчев, Борислав Сабинов Иглев.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Бойка Грозева Маринска;

Заместник-председател: Снежана Георгиева Дукова.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8445