Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по вероизповеданията и правата на човека
26/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по вероизповеданията и правата на човека

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 18 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по вероизповеданията и правата на човека се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Дарин Иванов Димитров, Евгения Бисерова Алексиева, Иван Стоев Чолаков, Ирена Иванова Коцева, Кирил Боянов Калфин, Красимир Любомиров Велчев, Нели Рускова Петрова, Васил Миланов Антонов, Манол Трифонов Генов, Димитър Спасов Димитров, Тунчер Мехмедов Кърджалиев, Шабанали Ахмед Дурмуш, Хюсеин Хасан Хафъзов, Валентин Любенов Павлов, Никола Пейчев Хаджийски, Юлиан Кръстев Ангелов, Росен Петров Петров, Росица Йорданова Янакиева-Костадинова.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Красимир Любомиров Велчев;

Заместник-председатели: Евгения Бисерова Алексиева, Васил Миланов Антонов, Тунчер Мехмедов Кърджалиев.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8444