Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
26/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 19, чл. 18 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика се състои от 16 народни представители – по двама от парламентарните групи на: ПП ГЕРБ, БСП лява България, Движение за права и свободи, Реформаторски блок, Патриотичен фронт, Български демократичен център, партия АТАКА и АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Анна Василева Александрова, Методи Борисов Андреев, Атанас Зафиров Зафиров, Кирил Николаев Добрев, Мустафа Сали Карадайъ, Янко Александров Янков, Иван Кирилов Иванов, Радан Миленов Кънев, Валентин Кирилов Касабов, Валентин Николов Иванов, Георги Александров Ковачев, Христо Георгиев Тодоров, Илиан Сашов Тодоров, Калина Петрова Балабанова, Иван Пенков Иванов, Иван Славов Иванов.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Валентин Николов Иванов;

Заместник-председатели: Методи Борисов Андреев, Калина Петрова Балабанова.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8443