Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
26/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 22 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Валентин Алексиев Николов, Владислав Тошков Николов, Диана Иванова Йорданова, Мария Щерева Белова, Павел Алексеев Христов, Пламен Веселинов Йорданов, Драгомир Велков Стойнев, Таско Михайлов Ерменков, Красимир Христов Янков, Митхат Сабри Метин, Джейхан Хасанов Ибрямов, Мустафа Фахри Ахмед, Найден Маринов Зеленогорски, Антони Антониев Тренчев, Валери Симеонов Симеонов, Искрен Василев Веселинов, Георги Николов Недев, Магдалена Ламбова Ташева, Светослав Димитров Белемезов.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Искрен Василев Веселинов;

Заместник-председатели: Владислав Тошков Николов, Таско Михайлов Ерменков, Георги Николов Недев.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 28 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8442