Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
21/01/2015

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Димитър Григоров Шишков като член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония.

2. Избира Борис Борисов Станимиров за член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 28 януари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

691