Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване ръководството на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
04/02/2015

 


РЕШЕНИЕ

за попълване ръководството на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Вили Младенов Лилков за заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 11 февруари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

983