Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на заместник-председател на Четиридесет и третото Народно събрание
17/02/2015

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на Четиридесет и третото Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и третото Народно събрание (ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

РЕШИ:

Избира Кирил Петров Цочев от Парламентарната група на АБВ за заместник-председател на Четиридесет и третото Народно събрание.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 18 февруари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1202