Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по политиките за българите в чужбина
24/02/2015

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по политиките за българите в чужбина

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 2, т. 23 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по политиките за българите в чужбина се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Дора Илиева Янкова, Михаил Райков Миков, Ангел Петров Найденов, Десислава Йорданова Костадинова-Гушева, Димитър Крумов Танев, Катя Николаева Попова, Кирил Андонов Котев, Красен Георгиев Кръстев, Петър Костадинов Петров, Румен Динев Желев, Юлиан Кръстев Ангелов, Рушен Мехмед Риза, Мехмед Юмер Атаман, Илия Янков Илиев, Борислав Райчов Миланов, Борис Борисов Станимиров, Румен Маринов Йончев, Станислав Тодоров Станилов и Лъчезар Стаменов Никифоров.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Румен Маринов Йончев.

Заместник-председатели: Десислава Йорданова Костадинова-Гушева, Дора Илиева Янкова, Юлиан Кръстев Ангелов и Рушен Мехмед Риза.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 4 март 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Димитър Главчев

1609