Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
27/02/2015

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Борис Борисов Станимиров и Борислав Райчов Миланов като членове на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

2. Избира Гроздан Спасов Караджов за член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 4 март 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Димитър Главчев

1625