Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
12/03/2015

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване

РЕШИ:

Избира Глинка Димов Комитов за управител на Националната здравноосигурителна каса.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 12 март 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

1866