Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2015 г.
31/03/2015

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2015 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 43, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Великденската ваканция на Народното събрание за 2015 г. е от 10 до 19 април 2015 г., включително.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 2 април 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2425