Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на член на Сметната палата
09/04/2015

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Сметната палата

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12 и чл. 15, ал. 1 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

Избира Емил Асенов Евлогиев за член на Сметната палата.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 9 април 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

2604