Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за признаване масовото изтребление на арменците в Османската империя 1915 - 1922 г.
27/10/2014

 


РЕШЕНИЕ

за признаване масовото изтребление на арменците в Османската империя 1915 – 1922 г.

Изтреблението на арменците в Османската империя през 1915 – 1922 г. е идентифицирано с категорични исторически факти и автентични документи.

Според хуманните традиции на българския народ и с поетите по ратификацията на документите на ООН задължения България разграничава историческото наследство на Османската империя и наследството на Република Турция и приветства диалог между Турция и Армения за окончателен ангажимент към историческата истина.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Признава масовото изтребление на арменците в Османската империя и обявява 24 април за Ден на възпоменание на неговите жертви.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 24 април 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2904