Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за определяне на комисия за одитиране на Годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011, 2012, 2013 и 2014 г.
28/04/2015

 


РЕШЕНИЕ

за определяне на Комисия за одитиране на Годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011, 2012, 2013 и 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 65, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

1. Определя единадесетчленна комисия, която да одитира Годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011, 2012, 2013 и 2014 г.

2. Избира състав на комисията, както следва:

Председател: Диана Иванова Йорданова – народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ.

Членове: Евгения Даниелова Ангелова – народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ,

Георги Ченков Търновалийски – народен представител от Парламентарната група на БСП лява България,

Петър Пандушев Чобанов – народен представител от Парламентарната група на Движение за права и свободи,

Корман Якубов Исмаилов – народен представител от Парламентарната група на Реформаторски блок,

Емил Димитров Симеонов – народен представител от Парламентарната група на Патриотичен фронт,

Георги Александров Ковачев – народен представител от Парламентарната група на Български демократичен център,

Борислав Михайлов Борисов – народен представител от Парламентарната група на АБВ,

Николай Веселинов Александров – народен представител от Парламентарната група на партия АТАКА,

Тодор Стоянов Кръстев – дипломиран експерт-счетоводител,

Асен Костов Китов – дипломиран експерт-счетоводител.

3. Комисията да изготви доклади по отчетите по т. 1, които да представи в Народното съб­рание до 30 септември 2015 г. за разглеждане.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 7 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3198