Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за преобразуване на частното висше училище - самостоятелен колеж, с наименование "Европейски колеж по икономика и управление" и със седалище Пловдив в специализирано частно висше училище с наименование "Европейско висше училище по икономика и мениджмънт", със седалище Пловдив
05/03/2015

 


РЕШЕНИЕ

за преобразуване на частно висше училище – самостоятелен колеж, с наименование „Европейски колеж по икономика и управление“ и със седалище Пловдив в специализирано частно висше училище с наименование „Европейско висше училище по икономика и мениджмънт“, със седалище Пловдив

Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 17, ал. 4 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

1. Преобразува частно висше училище – самостоятелен колеж, с наименование „Европейски колеж по икономика и управление“ и със седалище Пловдив в специализирано частно висше училище с наименование „Европейско висше училище по икономика и мениджмънт“, със седалище Пловдив и с предмет на дейност подготовка на специалисти с висше образование по специалности от професионалните направления „Администрация и управление“ и „Икономика“.

2. Имуществото и финансирането на вис­шето училище по т. 1 се осигуряват съгласно неговия учредителен акт.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3559