Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи - София, в специализирано висше училище с наименование "Висше училище по телекомуникации и пощи" със седалище в София
05/03/2015

 


РЕШЕНИЕ

за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи – София, в специализирано висше училище с наименование „Висше училище по телекомуникации и пощи“ със седалище София

Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 17, ал. 4 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

Преобразува Колежа по телекомуникации и пощи – София, в специализирано висше училище с наименование „Висше училище по телекомуникации и пощи“ със седалище София и с предмет на дейност: обучение на специалисти с висше образование по специалности от професионални направления „Комуникационна и компютърна техника“ и „Администрация и управление“.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3560