Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
27/05/2015

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България № 554-01-103 от 26 май 2015 г.

2. Временната комисия изпълнява функциите на водеща комисия по законопроекта по т. 1. Комисията взема решения и приема доклади и становища с обикновено мнозинство от членовете на комисията.

3. Временната комисия се състои от 16 народни представители – по двама от всяка парламентарна група.

4. Избира за председател, заместник-председател и членове на Временната комисия, както следва:

Председател: Димитър Николов Лазаров.

Заместник-председател: Атанас Петров Атанасов.

Членове: Димитър Андреев Делчев,

Данаил Димитров Кирилов,

Христиан Радев Митев,

Емил Димитров Симеонов,

Четин Хюсеин Казак,

Хамид Бари Хамид,

Мая Божидарова Манолова,

Чавдар Георгиев Георгиев,

Красимира Арангелова Ковачка,

Явор Илиев Хайтов,

Лъчезар Стаменов Никифоров,

Кирил Петров Цочев,

Явор Божилов Нотев.

5. В срок 7 дни от създаването й Временната комисия предлага на Народното събрание правила за процедурата по обсъждане и приемане на законопроекта по т. 1.

6. Временната комисия се създава за срока на приемането, респективно отхвърлянето на законопроекта по т. 1.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 28 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3682