Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
22/07/2015

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Здравко Димитров Димитров като член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

2. Избира Антон Ангелов Долапчиев за член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 23 юли 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5023