Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
04/11/2015

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Георги Стоянов Кадиев като член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

2. Избира Георги Ченков Търновалийски за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 11 ноември 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7397