Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване ръководството на Комисията по външна политика
27/11/2018

 


РЕШЕНИЕ

за попълване ръководството на Комисията по външна политика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Валери Мирчев Жаблянов за заместник-председател на Комисията по външна политика.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 13 декември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:   Емил Христов

11062