Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2017 г.
14/12/2018

 


РЕШЕНИЕ

за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2017 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 5, ал. 1 от Закона за младежта

РЕШИ:

Одобрява Годишния доклад за младежта за 2017 г.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 20 февруари 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

1326