Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив
17/01/2019

 


РЕШЕНИЕ

за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диаман­диев“ – Пловдив

Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование 

РЕШИ:

Преименува Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диаман­диев“ – Пловдив.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 31 януари 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

779