Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г.
28/01/2019

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на личните данни

РЕШИ:

Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 28 февруари 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

1559