Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Георги Гьоков, Илиян Тимчев, Иван Ибришимов, Анелия Клисарова и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно организацията на трансплантационното лечение в България
01/02/2019

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Георги Гьоков, Илиян  Тимчев, Иван Ибришимов, Анелия Клисарова и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно организацията на трансплантационното лечение в България

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Възлага на министъра на здравеопазването в срок до 1 април 2019 г. да представи в Народното събрание на Република България:

– анализ на трансплантационната дейност в България – текущо състояние, проблеми, перспективи;

– План за действие с разписани конкретни задачи, очаквани резултати, срокове и отговорни ведомства, за да стане Република България пълноправен член на Евротрансплант;

– необходими промени във: Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки; Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването; осъвременен стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки;

– Национална програма за промоция на дарителството на органи, клетки и кръвни продукти, изработена на базата на междуинституционално сътрудничество.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 7 февруари 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

1183