Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
22/02/2019

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Освобождава Елена Стефанова Аксиева като член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 27 февруари 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

1525