Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
31/05/2019

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Васил Цветков Цветков за член на Комисията по регионална политика, благо­устройство и местно самоуправление.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 5 юни 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

4428