Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г.
31/05/2019

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 30, ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт

РЕШИ:

Приема Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 юни 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

5099