Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
21/06/2019

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Елена Николова Йончева като народен представител от Двадесет и девети изборен район – Хасковски.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 21 юни 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Емил Христов

4929