Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава и ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
10/07/2019

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, т. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Кристиан Иванов Вигенин като член и председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

2. Избира Драгомир Велков Стойнев за член и председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

5543