Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г.
11/07/2019

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 12 септември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

7072