Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2014 г.
06/04/2015

 


РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за Българската академия на науките

РЕШИ:

Приема Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2014 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 9 март 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1901