Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията
25/07/2019

 


РЕШЕНИЕ

за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията

РЕШИ:

1. Отпуска държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията пожизнено в размер 500 лв. месечно на Стоянка Иванова Настева за изключителни постижения и за цялостния ù принос в областта на образованието.

2. Възлага изпълнението на решението на министъра на образованието и науката.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 31 юли 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

6146