Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г.
31/03/2015

 


РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 40, ал. 5 от Закона за защита от дискриминация

РЕШИ:

Приема Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 16 март 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Димитър Главчев

2109