Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2019 г.
16/04/2020

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2019 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

РЕШИ:

Приема Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2019 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 28 май 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

4096