Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по доклади за дейността на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
05/06/2015

 


РЕШЕНИЕ

по доклади за дейността на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 39, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема докладите за дейността на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в 43-то Народно събрание за периодите м. декември 2014 г. – м. май 2015 г., м. юни – м. декември 2015 г. и м. януари – м. юни 2016 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 16 септември 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Димитър Главчев

7608