Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за освобождаване от длъжност на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
14/01/2016

 


РЕШЕНИЕ

за освобождаване от длъжност на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 48, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт

РЕШИ:

Освобождава от длъжност като инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет Моника Георгиева Малинова.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 14 януари 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

210