Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
19/01/2016

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Хюсеин Хасан Хафъзов и Шабанали Ахмед Дурмуш като членове на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.

2. Избира Александър Христов Методиев и Джейхан Хасанов Ибрямов за членове на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 20 януари 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

550