Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по образованието и науката
19/01/2016

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на Комисията по образованието и науката

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Мариана Василева Георгиева-Бенчева като член на Комисията по образованието и науката.

2. Освобождава Лютви Ахмед Местан като член на Комисията по образованието и науката.

3. Избира Бюнямин Хюсеин Хасан за заместник-председател на Комисията по образованието и науката.

4. Избира Петър Пандушев Чобанов за член на Комисията по образованието и науката.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 20 януари 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

549