Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
19/01/2016

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Освобождава Рушен Мехмед Риза като член на Комисията по политиките за българите в чужбина.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 20 януари 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

548