Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
20/01/2016

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Димитър Христов Желев като народен представител от 27. изборен район – Старозагорски.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 20 януари 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

555