Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
29/09/2020

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 във връзка с чл. 15, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Лало Георгиев Кирилов и Александър Димитров Паунов като членове на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

2. Избира Георги Ченков Търновалийски и Росен Малинов Малинов за членове на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 1 октомври 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

7241