Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на заместник-омбудсман
28/01/2016

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-омбудсман

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана

РЕШИ:

Избира Диана Петрова Ковачева за заместник-омбудсман.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 28 януари 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

753