Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване пълномощията на заместник-председател на Централната избирателна комисия
29/01/2016

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на заместник-председател на Централната избирателна комисия

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Маргарита Иванова Златарева-Русева като заместник-председател и член на Централната избирателна комисия.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 29 януари 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

781